Tuesday, April 08, 2008

Shashemene, Ethiopia Ethiopia